Καθημερινό Πρόγραμμα της Αλ Ορθοδοξία
  • :
  • :

Ωρα
GMT

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

00:00

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

00:05

00:10

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

00:15

Ερώτηση απάντηση

00:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

00:25

00:30

Σιντσάρ (Γρηγοριανό / Ιουλιανό)

00:35

00:40

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

00:45

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

00:50

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

00:55

01:00

Φωτεινές λέξεις των Πατέρων

01:05

Πνευματική Συζήτηση

01:10

01:15

01:20

01:25

01:30

01:35

01:40

01:45

01:50

01:55

02:00

02:05

Ελληνικοί Ύμνοι

02:10

02:15

Ένα λεπτό προσεύχεται

02:20

Η Διακήρυξη του Μακαρίου του Μεγάλου

02:25

Ελληνικοί Ύμνοι

02:30

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Προσευχή του Κυρίου

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Να ετοιμαστείτε για την Κοινωνία

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Παιδιά του Ιησού

02:35

02:40

Ελληνικοί Ύμνοι

02:45

Πνευματικοί Ψαλμοί

02:50

Ελληνικοί Ύμνοι

02:55

Ξυπνήστε Προσευχή

03:00

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

03:05

03:10

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

03:15

Ερώτηση απάντηση

03:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

03:25

03:30

Σιντσάρ (Γρηγοριανό / Ιουλιανό)

03:35

03:40

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

03:45

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

03:50

Επιστολή της Ημέρας

03:55

04:00

Φωτεινές λέξεις των Πατέρων

04:05

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

04:10

04:15

Ψαλμός 'Ανάγνωση

04:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

04:25

04:30

Πνευματική Κέρατο

Ένα λεπτό προσεύχεται

04:35

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

04:40

04:45

Αυτή η ιστορία είναι για σένα

04:50

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

04:55

Ξυπνήστε Προσευχή

05:00

Ο Στίχος της Ημέρας

05:05

Θεία Λειτουργία (Αραβικά / Ελληνικά)

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

05:10

05:15

05:20

05:25

05:30

Παιδιά του Ιησού

05:35

05:40

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

05:45

05:50

Πνευματικές λέξεις

05:55

06:00

Ζωντανή εκπομπή του Ματίν και Θεία Λειτουργία

06:05

06:10

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

06:15

Ερώτηση απάντηση

06:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

06:25

06:30

Σιντσάρ (Γρηγοριανό / Ιουλιανό)

06:35

06:40

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

06:45

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

06:50

Επιστολή της Ημέρας

06:55

07:00

Φωτεινές λέξεις των Πατέρων

07:05

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

07:10

07:15

Ψαλμός 'Ανάγνωση

07:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

07:25

07:30

Πνευματική Κέρατο

07:35

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

07:40

07:45

Αυτή η ιστορία είναι για σένα

07:50

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

07:55

08:00

Ο Στίχος της Ημέρας

08:05

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

08:10

08:15

Ένα λεπτό προσεύχεται

08:20

Η Διακήρυξη του Μακαρίου του Μεγάλου

08:25

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

08:30

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Προσευχή του Κυρίου

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Να ετοιμαστείτε για την Κοινωνία

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Παιδιά του Ιησού

08:35

08:40

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

08:45

Πνευματικοί Ψαλμοί

08:50

Επιστολή της Ημέρας

08:55

09:00

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

09:05

09:10

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

09:15

Ερώτηση απάντηση

09:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

09:25

09:30

Σιντσάρ (Γρηγοριανό / Ιουλιανό)

09:35

09:40

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

09:45

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

09:50

Επιστολή της Ημέρας

09:55

10:00

Φωτεινές λέξεις των Πατέρων

10:05

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

10:10

10:15

Ψαλμός 'Ανάγνωση

10:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

10:25

10:30

Πνευματική Κέρατο

10:35

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

10:40

10:45

Αυτή η ιστορία είναι για σένα

10:50

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

10:55

11:00

Ο Στίχος της Ημέρας

11:05

Ανθρώπους

11:10

11:15

Ένα λεπτό προσεύχεται

11:20

Η Διακήρυξη του Μακαρίου του Μεγάλου

11:25

Ανθρώπους

11:30

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Προσευχή του Κυρίου

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Να ετοιμαστείτε για την Κοινωνία

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Παιδιά του Ιησού

11:35

11:40

Ανθρώπους

11:45

Πνευματικοί Ψαλμοί

11:50

Ανθρώπους

11:55

12:00

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

12:05

12:10

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

12:15

Ερώτηση απάντηση

12:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

12:25

12:30

Σιντσάρ (Γρηγοριανό / Ιουλιανό)

12:35

12:40

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

12:45

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

12:50

Επιστολή της Ημέρας

12:55

13:00

Φωτεινές λέξεις των Πατέρων

13:05

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

13:10

13:15

Ψαλμός 'Ανάγνωση

13:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

13:25

13:30

Πνευματική Κέρατο

13:35

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

13:40

13:45

Αυτή η ιστορία είναι για σένα

13:50

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

13:55

14:00

Ο Στίχος της Ημέρας

14:05

Ελληνικοί Ύμνοι

14:10

14:15

Ένα λεπτό προσεύχεται

14:20

Η Διακήρυξη του Μακαρίου του Μεγάλου

14:25

Ελληνικοί Ύμνοι

14:30

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Προσευχή του Κυρίου

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Να ετοιμαστείτε για την Κοινωνία

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Παιδιά του Ιησού

14:35

14:40

Ελληνικοί Ύμνοι

14:45

Πνευματικοί Ψαλμοί

14:50

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

14:55

15:00

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

15:05

15:10

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

15:15

Ερώτηση απάντηση

15:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

15:25

15:30

Σιντσάρ (Γρηγοριανό / Ιουλιανό)

15:35

15:40

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

15:45

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

15:50

Επιστολή της Ημέρας

15:55

16:00

Γενέθλια Μεγάλη Επιμέλεια

16:05

16:10

16:15

16:20

16:25

16:30

16:35

16:40

16:45

16:50

16:55

17:00

Ο Στίχος της Ημέρας

17:05

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

17:10

17:15

Ένα λεπτό προσεύχεται

17:20

Η Διακήρυξη του Μακαρίου του Μεγάλου

17:25

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

17:30

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Προσευχή του Κυρίου

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Να ετοιμαστείτε για την Κοινωνία

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Παιδιά του Ιησού

17:35

17:40

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

17:45

Πνευματικοί Ψαλμοί

17:50

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

17:55

18:00

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

18:05

18:10

Ελληνικοί Ύμνοι

18:15

Ερώτηση απάντηση

18:20

Ελληνικοί Ύμνοι

18:25

18:30

Σιντσάρ (Γρηγοριανό / Ιουλιανό)

18:35

18:40

Ελληνικοί Ύμνοι

18:45

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

18:50

Επιστολή της Ημέρας

18:55

19:00

Φωτεινές λέξεις των Πατέρων

19:05

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

19:10

19:15

Ψαλμός 'Ανάγνωση

19:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

19:25

19:30

Πνευματική Κέρατο

19:35

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

19:40

19:45

Αυτή η ιστορία είναι για σένα

19:50

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

19:55

20:00

Ο Στίχος της Ημέρας

20:05

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

Ο Ματίν και η Θεία Λειτουργία ξαναρχίζουν

20:10

20:15

Ένα λεπτό προσεύχεται

20:20

Η Διακήρυξη του Μακαρίου του Μεγάλου

20:25

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

20:30

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Προσευχή του Κυρίου

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Να ετοιμαστείτε για την Κοινωνία

Να γνωρίζετε τον εαυτό σας

Παιδιά του Ιησού

20:35

20:40

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

20:45

Πνευματικοί Ψαλμοί

20:50

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

20:55

21:00

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

Πνευματικές λέξεις

Κοινά λάθη

21:05

21:10

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

21:15

Ερώτηση απάντηση

21:20

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

21:25

21:30

Σιντσάρ (Γρηγοριανό / Ιουλιανό)

21:35

21:40

Αραβικοί Βυζαντινοί Ύμνοι

21:45

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

Εκκλησιαστικά Τελετουργικά

Λειτουργικές εκφράσεις

21:50

Επιστολή της Ημέρας

21:55

22:00

Φωτεινές λέξεις των Πατέρων

22:05

Ύμνοι της Αγίας Θεοτόκου

22:10

22:15

Ψαλμός 'Ανάγνωση

22:20

Ύμνοι της Αγίας Θεοτόκου

22:25

22:30

Πνευματική Κέρατο

22:35

Ύμνοι της Αγίας Θεοτόκου

22:40

22:45

Αυτή η ιστορία είναι για σένα

22:50

Ύμνοι της Αγίας Θεοτόκου

Επιστολή της Ημέρας

22:55

23:00

Γενέθλια Μεγάλη Επιμέλεια

23:05

23:10

23:15

23:20

23:25

23:30

23:35

23:40

23:45

23:50

23:55